geogebra מתמטיקה

מה זה גאוגברה?

"גאוגברה (באנגלית: GeoGebra) היא לומדה שמאפשרת למידת חקר, הוראת מתמטיקה ומדעים מבית הספר היסודי ועד לקורסים אקדמיים כולל קורס פרסום בגוגל לעסקים. התוכנה מאפשרת בניית המחשות ויזואליות ואינטראקטיביות בגאומטריה, אלגברה, סטטיסטיקה וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חוד"א). התוכנה מופיעה גם כיישום רשת ולכן איננה מחייבת התקנה במחשב." מקור: ויקיפדיה

ערוץ GeoGebra ביוטיוב

ערוץ GeoGebra ביוטיוב מלא בסרטוני הדרכה (באנגלית) ללימוד השימוש בתוכנה בתחומי המתמטיקה, גיאומטריה, אלגברה, וקטורים, חדו"א, גיאומטריה אנליטית.

גאוגברה - שרטוט פונקציות

גאוגברה בעברית - מקורות נוספים